RODO

"ECO-TER" Sp. z o.o.z siedzibą w Olsztynie; adres: 10-429 Olsztyn, ul. Cementowa 3 a,  tel.: (89) 535 33 32, ; adres e-mail: biuro@eco-ter.pl; www.eco-ter.pl; zarejestrowana pod numerem KRS 0000056646 w Sądzie Rejonowym w Olsztynie, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, gdzie przechowywana jest również dokumentacja Spółki; NIP: 739-27-60-694; kapitał zakładowy: 800.000 tys. zł wpłacony w całości.


W związku z realizacją wymogów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych „RODO”), informujemy, że Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest ECO-TER Sp.  z o.o.  z siedzibą w Olsztynie, ul. Cementowa 3A, 10-429 Olsztyn.
 Pani/Pana dane osobowe przekazane nam za pośrednictwem poczty elektronicznej są przetwarzane w celu prowadzenia korespondencji z Państwem i w celu, dla którego zostały nam udostępnione. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych, prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych lub do wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego -PUODO, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO.
Pełna treść klauzuli informacyjnej znajduje się na stronie internetowej www.eco-ter.pl w zakładce RODO

Klauzula informacyjna monitoring
Klauzula informacyjna pracownik
Klauzula kandydat na pracownika
Kwestionariusz osobowy osoby ubiegającej się o zatrudnienie
Oświadczenie osoby uprawnionej do ZFŚS
Oświadczenie pracownika do celów ZUS

Artneo
Strona główna | Kruszywa | Aprobaty | Referencje | Gdzie jesteśmy? | Kontakt | RODO