Referencje

Spółka ECO-TER Sp. z o.o. jest spółką należącą do Grupy General Beton S.A., największego włoskiego producenta asfaltu i betonu, działającego również w tej samej branży na terenach Polski, Rumunii, Bułgarii, Białorusi, Tunezji i Chin oraz Grupy LOT, zaangażowanej we Włoszech w działalność w sektorze budowlanym. Spółka ECO-TER Sp. z o.o. prowadzi wydobycie, obróbkę, sortowanie, płukanie i sprzedaż kruszyw w Kronowie, na terenie Gminy Barczewo od roku 1997.

Od 2001 roku, oprócz materiałów naturalnych, przeznaczonych do wytwarzania betonu, nasza firma trudni się ponadto produkcją kruszyw łamanych, przeznaczonych do kładzenia asfaltów oraz na konstrukcje podbudów drogowych.

Artneo
Strona główna | Kruszywa | Aprobaty | Referencje | Gdzie jesteśmy? | Kontakt