Badania kruszyw

  Dla wszystkich oferowanych
kruszyw producent wystawia
deklaracje zgodności.

 

01. Pospółka
  Pospółka - Wstępne badania typu.
  Pospółka - Badania okresowe 2012r.
  Pospółka - Badania okresowe 2013r.
  Pospółka - Badania okresowe 2014r.
  Pospółka - Badania okresowe 2015r.
  Pospółka - Badania okresowe 2016r.
  Pospółka - Badania okresowe 2017r.
  Pospółka- Badania okresowe 2018r.

02. Piasek naturalny siany
 Piasek siany 0-4 mm - Wstępne badania typu
 Piasek siany 0-4 mm - Badania okresowe 2012r.
 Piasek siany 0-4 mm - Badania okresowe 2013r.
 Piasek siany 0-4 mm - Badania okresowe 2014r.
 Piasek siany 0-4 mm - Badania uzupełniające 2014r.
Piasek siany 0-4 mm - Badania okresowe 2015r.
Piasek siany 0-4 mm - Badania okresowe 2016r.
Piasek siany 0-4 mm - Badania okresowe 2017r.
Piasek siany 0-4 mm - Badania okresowe 2018r.

03. Piasek naturalny płukany
 Piasek płukany 0-2 mm - Wstępne badania typu
 Piasek płukany 0-2 mm - Badania okresowe 2012r.
 Piasek płukany 0-2 mm - Badania okresowe 2013r.
 Piasek płukany 0-2 mm - Badania okresowe 2014r.
 Piasek płukany 0-2 mm - Badania uzupełniające 2014r.
Piasek płukany 0-2 mm - Badania okresowe 2015r.
Piasek płukany 0-2 mm - Badania okresowe 2016r.
Piasek płukany 0-2 mm - Badania okresowe 2017r.
Piasek płukany 0-2 mm - Badania okresowe 2018r.

04. Żwiry naturalne płukane
Żwir 1-4 mm - Wstępne badania typu
Żwir 1-4 mm - Badania okresowe 2012r.
Żwir 1-4 mm - Badania okresowe 2013r.
Żwir 1-4 mm - Badania okresowe 2014r.
Żwir 1-4 mm - Badania uzupełniające 2014r.
Żwir 1-4 mm - Badania okresowe 2015r.
Żwir 1-4 mm - Badania okresowe 2016r.
Żwir 1-4 mm - Badania okresowe 2017r.
Żwir 1-4 mm - Badania okresowe 2018r.
 
Żwir 2-8 mm - Wstępne badania typu
Żwir 2-8 mm - Badania okresowe 2012r.
Żwir 2-8 mm - Badania okresowe 2013r.
Żwir 2-8 mm - Badania okresowe 2014r.
Żwir 2-8 mm - Badania uzupełniające 2014r.
Żwir 2-8 mm - Badanie okresowe 2015r.
Żwir 2-8 mm - Badanie okresowe 2016r.
Żwir 2-8 mm - Badania okresowe 2017r.
Żwir 2-8 mm - Badania okresowe 2018r.

Żwir 2-16 mm - Wstępne badania typu
Żwir 2-16 mm - Badania okresowe 2012r.
Żwir 2-16 mm - Badania okresowe 2013r.
Żwir 2-16 mm - Badania okresowe 2014r.
Żwir 2-16 mm - Badania uzupełanijące 2014r.
Żwir 2-16 mm - Badania okresowe 2015r.
Żwir 2-16 mm - Badania okresowe 2016r.
Żwir 2-16 mm - Badania okresowe 2017r.
Żwir 2-16 mm - Badania okresowe 2018r.

Żwir 8-16 mm - Wstępne badania typu
Żwir 8-16 mm - Badania okresowe 2012r.
Żwir 8-16 mm - Badania okresowe 2013r.
Żwir 8-16 mm - Badania okresowe 2014r.
Żwir 8-16 mm - Badania uzupełniające 2014r.
Żwir 8-16 mm - Badania okresowe 2015r.
Żwir 8-16 mm - Badania okresowe 2016r.
Żwir 8-16 mm - Badania okresowe 2017r.
Żwir 8-16 mm - Badania okresowe 2018r.

Żwir 16-32 mm - Wstępne badania typu
Żwir 16-32 mm - Badania okresowe 2012r.
Żwir 16-31,5 mm - Badania okresowe 2013r.
Żwir 16-32 mm - Badania okresowe 2014r.
Żwir 16-32 mm - Badania uzupełniające 2014r.
Żwir 16-32 mm - Badania okresowe 2015r.
Żwir 16-32 mm - Badania okresowe 2016r.
Żwir 16-31,5 mm - Badania okresowe 2017r.
Żwir 16-31,5 mm - Badania okresowe 2018r.

Raektywność alkaliczna żwirów naturalnych.

05. Piasek łamany
 Piasek łamany 0-2 mm - Wstępne badania typu
 Piasek łamany 0-2 mm
 Piasek łamany 0-2 mm - Badania okresowe 2012r.
 Piasek łamany 0-2 mm - Badania okresowe 2013r.
 Piasek łamany 0-2 mm - Badania okresowe 2014r.
 Piasek łamany 0-2 mm - Badania okresowe 2015r.
 Piasek łamany 0-2 mm - Badania okresowe 2017r.
Piasek łamany 0-2 mm - Badanie okresowe 2018r.
Piasek łamany 0-2 mm - Badanie uzupełniające 2018r.

06. Grysy
Grys 2-5 mm - Wstępne badania typu
Grys 2-6,3 mm - Wstępne badania typu
Grys 5-11 mm - Wstępne badania typu
Grys 6,3-12,8 mm - Wstępne badania typu
Grys 11-22 mm - Wstępne badania typu
Grys 12,8-25,0 mm - Wstępne badania typu.
Grys 2-5 mm - Badania okresowe 2012r.
Grys 5-11 mm - Badania okresowe 2012r.
Grys 11-22 mm - Badania okresowe 2012r.
Grys 2-5 mm - Badania okresowe 2013r.
Grys 2-5 mm - Badania okresowe z 2014r.
Grys 2-5 mm - Badania okresowe z 2015r.
Grys 5-11 mm - Badania okresowe 2013r.
Grys 5-11 mm - Badania okresowe z 2014r.
Grys 5-11 mm - Badania okresowe z 2015r.
Grys 11-22 mm - Badania okresowe 2013r.
Grys 11-22 mm - Badania okresowe 2014r.
Grys 11-22 mm - Badania okresowe z 2015r.
Grys 2-5,6 mm - Badania okresowe z 2017r.
Grys 5,6-11,2 mm - Badania okresowe z 2017r.
Grys 11,2-22,4 mm - Badania okresowe z 2017r.
Grys 2-5 mm - Uzupełniające badania 2018r.
Grys 2-5,6 mm - Badania okresowe 2018r.
Grys 5-11 mm - Uzupełniające badania 2018r.
Grys 5,6-11,2 mm - Badania okresowe 2018r.
Grys 11-22 mm- Uzupełniające badania 2018r.
Grys 11,2-22,4 mm - Badania okresowe 2018r.

07. Mieszanki kruszywa łamanego
Miesz. do stabilizacji mechan. 0-31,5 - mieszanka 90% ziaren przekruszonych i przełamanych
Miesz. do stabilizacji mechan. 0-31,5 - mieszanka 60% ziaren przekruszonych i przełamanych
Miesz. do stabilizacji mechan. 0-63,0

 

Artneo
Strona główna | Kruszywa | Aprobaty | Referencje | Gdzie jesteśmy? | Kontakt