Odzysk odpadów
2010-04-26 13:10:36

Firma ECO-TER Sp. z o.o informuje, iż decyzją Marszałka Województwa Warmińsko-Mazurskiego
(OŚ.PŚ. 7654-12/10) z dnia 30 marca 2010 roku spółka "ECO-TER" Sp. z o.o. uzyskała zgodę na prowadzenie na żwirowni w Kronowie, gmina Barczewo, działalności w zakresie odzysku odpadów o kodzie 17 05 04 oznaczonych jako „Gleba i ziemia, w tym kamienie, inne niż wymienione w 17 05 03” w ilości 500.000,00 ton rocznie.

Artneo
Strona główna | Kruszywa | Aprobaty | Referencje | Gdzie jesteśmy? | Kontakt